• Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach

    Z radością informujemy, że udało się nam pozyskać kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…

  • Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Odtworzenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury w Roztropicach…