BIOGAS&EE
„Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego”

„Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego”

Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Zakres planowanej operacji obejmował działania na obszarze pięciu gmin należących do obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, a w szczególności w gospodarstwie rybackim Roztropice należącym do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai. W gospodarstwie tym, położonym na terenach NATURA 2000, zajmującym się od kilkudziesięciu lat produkcją ryb słodkowodnych: głównie karpia, ale również szczupaka, lina, amura, sandacza czy suma oraz pracami doświadczalnymi dla  rybactwa śródlądowego, zrealizowano operację polegającą na zakupie, a następnie wykorzystaniu kosiarki z wysięgnikiem do wykaszania grobli stawowych, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego, który niezbędny jest podczas odłowów ryb w stawach..

Wartość operacji netto: 134 733,00 zł (poziom dofinansowania – 50%)

Wkład Funduszy Europejskich: 67 366,00 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie operacji w wyniku jej realizacji został zaplanowany następujący cel: modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania (wykaszania) grobli stawowych, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego. Realizacja przedmiotowej operacji pozwoli na utrzymanie miejsca pracy pracownika administracyjnego, który wykonywał będzie obowiązki w ramach operacji w wymiarze ½ etatu.

Zaplanowany zakres rzeczowy operacji został całkowicie zrealizowany.

  1. Została zakupiona kosiarka z wysięgnikiem, która wykorzystywana będzie do utrzymywania grobli na stawach w Roztropicach – wartość netto: 101 500,00 zł.
  2. Zostały zakupione dwa baseny do transportu ryb żywych wraz z osprzętem, które umożliwią transport ryb z zachowaniem możliwie najwyższego dobrostanu – wartość netto: 28 633,00 zł.
  3. Został zakupiony sprzęt rybacki (włok, sadze i kasary), które wykorzystywane będą w trakcie odłowów na stawach w Roztropicach:
  • włok – wartość netto: 3 100,00 zł
  • sadz 5 m – wartość netto: 600,00 zł
  • sadz 3 m – wartość netto: 450,00 zł
  • kasary narybkowe 5 szt. – wartość netto: 250,00 zł
  • kasary handlowe 5 szt. – wartość netto: 200,00 zł.