BIOGAS&EE
Zaproszenie do składania ofert – usługa transportowa

Zaproszenie do składania ofert – usługa transportowa

Zakład Doświadczalny IZPIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai ogłasza nabór ofert na

transport surowca (produktu ubocznego) w wilgotności 60-70% z miejscowości Skawina do Gospodarstwa w Kostkowicach k/Cieszyna.

UWAGA cena winna obejmować warunki:

  • załadunek surowca zgodnie z harmonogramem narzuconym przez wytwórnię
  • czas załadunku surowca do 8h
  • ilość surowca na miesiąc około 300 ton (3 kursy tygodniowo)

Kontakt: 662 284 982