BIOGAS&EE
Konferencje

Konferencje

W dniach 29-30 listopada 2018 roku dr inż. julia Stekla uczestniczyła w XX Konferencji Naukowo-Technicznej „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska” i przedstawiła plakat posterowy pt. „Innowacyjne, niskoemisyjne i efektywne energetycznie obiekty inwentarskie dla bydła, trzody i drobiu, jako element zrównoważonego rolnictwa”

Zaświadczenie ATH

W dniach od 3 do 4 października 2018 roku w Hotelu Stok w Wiśle odbyła się konferencja „Innowacyjne biogazownie jako element nowoczesnego krajobrazu wiejskiego”, której organizatorem był Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai – Lider Konsorcjum „Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa.” (akronim: BIOGAS&EE), realizowanego w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się uroczysta kolacja dla jej uczestników, zaś część wykładowa miała miejsce w drugim dniu. Obrady zostały podzielone na dwa panele: pierwszy prezentujący wyniki projektu oraz drugi dotyczący środowiskowych i prawnych wymagań dla biogazowni.

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami.

SESJA I

I.I. Skrzyżala Irena

I.II. Stekla Julia

I.III. Myczko Andrzej

I.IV. Nonna-Bachoń Mariusz

I.V. Talarczyk Wojciech

I.VI. Rzeźnik Wojciech

SESJA II

II.I. Walczak Jacek

II.II. Dach Jacek

II.III. Klama Henryk

II.IV. Tarka Michał

Dr inż. Julia Stekla uczestniczyła w Konferencji „Nauka wobec oczekiwań praktyki rybackiej”, która odbyła się w dniu 15 września 2017 roku w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Konferencja poświęcona była problematyce powiązania wyników prowadzonych aktualnie badań naukowych związanych z akwakulturą z praktyką rybacką.

W dniach 19-20 września 2017 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Warszawie odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”.

W imieniu współautorów referat pt. „Wpływ doglebowej aplikacji dygestatu na uzyskane wyniki produkcji roślinnej w porównaniu do nawożenia tradycyjnego” wygłosiła dr inż. Julia Stekla.

Artykuł – Konferencja Warszawa 19-20 września 2017 r.                       

Prezentacja – Warszawa 19-20 września 2017 r.