BIOGAS&EE
„Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup ciągnika rolniczego o mocy 155 KM i opracowanie innowacyjnej metody nawożenia stawów dygestatem z biogazowni powstałym po fermentacji traw pochodzących z wykaszania grobli stawowych”

„Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup ciągnika rolniczego o mocy 155 KM i opracowanie innowacyjnej metody nawożenia stawów dygestatem z biogazowni powstałym po fermentacji traw pochodzących z wykaszania grobli stawowych”

31.07.2020

Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup ciągnika rolniczego o mocy 155 KM i opracowanie innowacyjnej metody nawożenia stawów dygestatem z biogazowni powstałym po fermentacji traw pochodzących z wykaszania grobli stawowych” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Zakres planowanej operacji obejmował działania na obszarze pięciu gmin należących do obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, a w szczególności w gospodarstwie rybackim Roztropice należącym do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai. W gospodarstwie tym, położonym na terenach NATURA 2000, zajmującym się od kilkudziesięciu lat produkcją ryb słodkowodnych: głównie karpia, ale również szczupaka, lina, amura, sandacza czy suma oraz pracami doświadczalnymi dla  rybactwa śródlądowego, zrealizowano operację dotyczącą wykorzystania zakupionego ciągnika rolniczego do wykaszania powierzchni grobli stawowych, transportu zielonki do biogazowni rolniczej Zakładu, a następnie wykorzystania powstałego w niej dygestatu (substancji pofermentacyjnej) do nawożenia stawów. Do transportu i aplikacji dygestatu wykorzystywana jest przyczepa asenizacyjna, którą Zakład posiada. Dzięki zakupie ciągnika Zakład może również świadczyć kompleksowe usługi rolnicze dla gospodarstw rybackich zlokalizowanych na całym obszarze należącym do LGD, wykaszania grobli wraz z odbiorem wykoszonej masy zielonej i dostawą w zamian za to dygestatu, który jest doskonałym zamiennikiem dla tradycyjnie stosowanych gnojowicy i obornika. Dygestat jest nawozem pozbawionym odorów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki realizacji operacji możliwe było zwiększenie potencjału Zakładu, jako podmiotu z sektora rybackiego, a także prowadzenie usług, które mają innowacyjny charakter.

Wartość operacji: 516 108,00 zł (poziom dofinansowania – 50%)

Wkład Funduszy Europejskich: 172 975,00 zł