BIOGAS&EE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

15.05.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Spółki w wymiarze 1 etatu.

Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne :

Kandydatem na w/w stanowisko może zostać osoba, która:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE, oraz programy finansowo-księgowe: Symfonia, Gratyfikant, Płatnik).
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność kierowania pracą zespołu, jak i pracy w zespole,
 • zdolności analityczne,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, komunikatywność,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • chęć pogłębiania wiedzy i uczestnictwa w szkoleniach,
 • wysoki poziom kultury osobistej.
 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Głównego księgowego:
 • prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych,
 • opracowywanie planu kont,
 • rozliczanie inwentaryzacji aktywów,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla instytucji zewnętrznych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej
 • organizacja i nadzór nad pracą zespołu księgowego w tym kasy Spółki.
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego księgowego.

List motywacyjny o przyjęcie na ww. stanowisko wraz z CV prosimy składać w terminie do dnia
9 czerwca 2021 roku osobiście w siedzibie Zarządu w Jaworzu przy ul. Zacisznej 116, drogą pocztową na ww. adres lub drogą elektroniczną (sekretariat@zdgrodziec.edu.pl).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Spółki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 815 40 26.