BIOGAS&EE
Osiągnięcia

Patenty

 • nr P-146100 Sposób szybkiego wykrywania niedoboru Mg u zwierząt, zwłaszcza u bydła (1973)
 • nr P-390110 Mieszanka ziół (2013)
 • nr P-390109 Sposób wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku oraz instalacja do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z nasion rzepaku (2013)
 • nr P-426429 Biologiczna niskoprofilowa, rozprężana na balonie zastawka serca, zwłaszcza aortalna, implantowana przezskórnie i sposób jej wytwarzania (2020)

Projekty badawcze

„Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych
źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa” w ramach Programu BIOSTRATEG finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Lider Konsorcjum „Polskie technologie dla efektywności
energetycznej rolnictwa” (link do strony www.keo.org.pl)

„Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej
przezskórnie” w ramach Programu STRATEGMED finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako
Członek Konsorcjum „CardValve”

Najważniejsze wyróżnienia

 • 63 miejsce w Rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych (2015 rok) , opracowanym przez Instytut
  Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej PIB oraz 1. miejsce w podrankingu w województwie śląskim (2014 rok),
 • Certyfikat SOLIDNA FIRMA (2004-2015)
 • Certyfikat Miejsce z Klimatem dla Gospodarstwa Kostkowice przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE
  dla obiektu promującego nowoczesne źródła energii na terenach wiejskich i podmiejskich (2012 rok),
 • Pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepsze gospodarstwo Ekologiczne”, organizowanym przez Ministra
  Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2011 rok)