BIOGAS&EE
Produkcja roślinna

PRODUKCJA ROŚLINNA Konwencjonalna PRODUKCJA ROŚLINNA Konwencjonalna

Łączna powierzchnia użytków rolnych prowadzona metodą konwencjonalną na obszarze 529  ha obejmuje Gospodarstwo Grodziec, Jaworze (część), Kostkowice i Roztropice.

Wiodącym kierunkiem produkcji roślinnej konwencjonalnej jest:
– uprawa na gruntach ornych o powierzchni 455 ha, w tym: zboża (pszenicę, jęczmień), rzepak, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, lucernę, mieszankę traw, wierzbę, soję,
– użytki zielone o powierzchni 74 ha.

Uprawy w większości przeznaczone są na potrzeby żywienia zwierząt.

PRODUKCJA ROŚLINNA Ekologiczna PRODUKCJA ROŚLINNA Ekologiczna

Prowadzona w Gospodarstwie Jaworze na areale 36 ha.
Struktura użytków rolnych:
– grunty orne – 5 ha
– użytki zielone – 31 ha

Na powierzchni 5 ha uprawia się zboża, natomiast na łąki i pastwiska służą produkcji pasz objętościowych oraz na potrzeby wypasu zwierząt .