BIOGAS&EE
Substraty dla biogazowni

Substraty dla biogazowni

16.05.2018

Zapraszamy do współpracy solidnych i stałych kontrahentów w zakresie dostaw substratów dla biogazowni w Kostkowicach.

Jesteśmy zainteresowani zarówno kiszonką z kukurydzy jak i produktami ubocznymi i odpadami z przemysłu rolno-spożywczego.

W zakresie odbioru odpadów posiadamy Decyzję Starosty Cieszyńskiego:

Decyzja na odzysk odpadów

Kontakt pod numerem tel. 662 284 982

Przesyłanie ofert na adres: sekretariat@zdgrodziec.edu.pl