BIOGAS&EE
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż energii z OZE

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż energii z OZE

11.08.2023

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp.  z o.o.

ZAPRASZA

do składania ofert na sprzedaż energii elektrycznej z Odnawialnego Źródła Energii –

Biogazowni w Kostkowicach o mocy 0,499 kW

oraz potrzeby własne na rok 2024.

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną (sekretariat@zdgrodziec.edu.pl) w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Kontakt: tel. 662 284 982