BIOGAS&EE
Zaproszenie do składania oferty na sprzedaż energii z OZE

Zaproszenie do składania oferty na sprzedaż energii z OZE

13.10.2022

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp.  z o.o.

ZAPRASZA

do składania ofert na sprzedaż energii elektrycznej z Odnawialnego Źródła Energii –

Biogazowni w Kostkowicach o mocy 0,499 kW

oraz potrzeby własne na rok 2023.

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną (sekretariat@zdgrodziec.edu.pl) w terminie do 20 października 2022 r.

Kontakt: tel. 662 284 982