BIOGAS&EE
Zapytanie ofertowe na uruchomienie analizatora biogazu CHEMEC BC30

Zapytanie ofertowe na uruchomienie analizatora biogazu CHEMEC BC30

23.01.2023

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na uruchomienie i kalibrację stacjonarnego analizatora biogazu CHEMEC BC30 w biogazowni w Kostkowicach (miernik CH4, CO2, O2, H2S).

Oferty na leży składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdgrodziec.edu.pl.

Kontakt:  662 284 971