BIOGAS&EE
Zaproszenie do składania ofert (gwarancje pochodzenia)

Zaproszenie do składania ofert (gwarancje pochodzenia)

09.05.2023

Zarząd

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp.  z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na zakup Gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w 2022 r.,

w odnawialnym źródle energii, w ilości 2 515 MWh.

Prosimy o składanie ofert drogą mailową (sekretariat@zdgrodziec.edu.pl) w terminie do 16 maja 2023 r.