BIOGAS&EE
Badania

"Inflow" Projekt w programie STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” finansowany przez NCBR

Zrealizowaliśmy projekt o akronimie InFlow „Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowanej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie”, przez Konsorcjum CardValve (Cooperation and Research for Development of first polish percuta neous aortic Valve), na mocy Umowy Konsorcjum z dnia 1 października 2014 roku.

Skład Konsorcjum:

 • American Heart of Poland S. A. – Lider projektu
 • Śląskie Centrum Chorób Serca
 • BALTON Sp. z o. o.
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Innovations for Heart and Vessels Sp. z o. o.
 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr STRATEGMED1/233166/6/NCBR/2014 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana w dniu 9 grudnia 2014 roku. W zmodernizowanym budynku Wychowalni w Gospodarstwie Kostkowice, prowadzimy chów świń dla realizacji pakietu zadań nr 2 – opracowanie zmodyfikowanego materiału biologicznego na płatki zastawki aortalnej. Dla projektu wybrano 40 sztuk prosiąt, które podzielono na 4 grupy po 10 sztuk każda.

Prosięta żywione były różnymi paszami – wg 4 diet:

 • optymalną (KONTROLA),
 • wysokobiałkową,
 • niskotłuszczową,
 • niskowapniową.

Po uzyskaniu wagi około 30-40 kg, od prosiąt pobierano materiał biologiczny do dalszych badań, których wyniki wskazały najlepszą grupę docelową do produkcji zastawki. W roku 2017 badania przeprowadzono na 100 prosiętach karmionych paszą optymalną, od których pobrany został materiał na zastawki.

"BIOGAS&EE" Projekt w programie BIOSTRATEG „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” finansowany przez NCBR

Jesteśmy Liderem projektu BIOGAS&EE „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa” realizowanego w ramach Konsorcjum Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa. Umowę Konsorcjum zawarto w dniu 28 lutego 2014 roku, w składzie 13 Partnerów.

Projekt realizujemy wraz z 7 Partnerami Konsorcjum:

 • Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi,
 • Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach,
 • Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,
 • Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych z Poznania,
 • Wasko S.A. z Gliwic,
 • Instytutem Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach,

Realizacja zadań projektu

 • Zadanie nr 1

  Niskoemisyjny i energooszczędny budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki na terenach wiejskich w tym zadania cząstkowe:
  – Modernizacja niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika,
  – Testowanie obiektów demonstracyjnych i elementów infrastruktury.

 • Zadanie nr 2

  Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE w tym zadanie cząstkowe:
  – Rozwój oprogramowania edukacyjnego w zakresie OZE.

 • Zadanie nr 3

  Innowacyjne biogazownie o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością zastosowania silników wielopaliwowych przeznaczonych do przetwarzania pozostałości z przetwórstwa mięsnego i odpadów z zakładów produkcyjnych w tym zadania cząstkowe:
  – Opracowanie projektu innowacyjnego systemu biogazowni z wyjściem do 100 kW przystosowanego do współpracy z komunalnymi oczyszczalniami ścieków,
  – Opracowanie projektu innowacyjnego systemu biogazowni o mocy 600 kW.

 • Zadanie nr 4

  Zastosowanie odwirowanego pofermentu i osadów pościekowych do celów gospodarczych, rolniczych, nawozowych wraz z opracowaniem metod aplikacji doglebowej pofermentu o różnym stopniu uwodnienia (aż do 30% suchej masy) w tym zadanie cząstkowe:
  – Przeprowadzenie badań eksperymentalnych.

 • Zadanie nr 5 (wdrożenie)

Więcej o projekcie znajdziesz na:  http://keo.zdgrodziec.edu.pl/