BIOGAS&EE
Realizacja szkoleń (warsztatów) dotyczących rolnictwa nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska

Realizacja szkoleń (warsztatów) dotyczących rolnictwa nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska

15.07.2020

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. (partner KSOW) planuje w II połowie 2020 roku realizację operacji pt. „Realizacja szkoleń (warsztatów) dotyczących rolnictwa nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska skierowanych do mieszkańców terenów wiejskich i osób związanych zawodowo z rolnictwem”. Grupą docelową operacji będzie łącznie 150 osób, w szczególności: mieszkańcy terenów wiejskich województwa śląskiego (70 osób), uczniowie szkół średnich o kierunku rolniczym z terenu województwa śląskiego (30 osób) oraz studenci wyższych uczelni rolniczych z terenu województw małopolskiego (50 osób). Miejscem docelowym realizacji operacji będzie województwo śląskie. Operacja ta finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji, tj. prowadzonych warsztatów, jest przekazanie mieszkańcom terenów wiejskich województwa śląskiego i małopolskiego dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań, które zostały wypracowane przez Zakład w wyniku prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Podczas zajęć w terenie, uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z ekologiczną hodowlą zwierząt oraz produkcją roślinną, budową i funkcjonowaniem biogazowni, produkcją biopaliw i funkcjonowaniem innych odnawialnych źródeł energii. Warsztaty będą miały urozmaiconą formę, tak by w możliwie dostępny sposób przekazać wiedzę i zainteresować słuchaczy: to jest zajęcia w salce dydaktycznej oraz w terenie, w formie spaceru po ścieżkach edukacyjnych.

Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową Zakładu oraz pracowników zaangażowane bezpośrednio w produkcję rolniczą, a także naukowców z różnych krajowych ośrodków naukowych.

Przewidywanym efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy łącznie 150 uczestników szkolenia z zakresu działań Zakładu Doświadczalnego na rzecz rozwoju rolnictwa, w szczególności dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl