BIOGAS&EE
Zapytanie ofertowe na zakup analizatora biogazu

Zapytanie ofertowe na zakup analizatora biogazu

23.01.2023

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na zakup przenośnego lub zakup i montaż stacjonarnego analizatora biogazu w biogazowni w Kostkowicach, do pomiaru CH4, CO2, O2, H2S.

Oferty na leży składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdgrodziec.edu.pl.

Kontakt:  662 284 971