• Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Odtworzenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury w Roztropicach…