BIOGAS&EE
  • Nowy obieg recyrkulacyjny

    Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach operacji w zakresie…

  • Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach

    Z radością informujemy, że udało się nam pozyskać kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…

  • Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Odtworzenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury w Roztropicach…