BIOGAS&EE
  • „Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do utrzymania grobli, basenów do transportu ryb oraz drobnego sprzętu rybackiego”

    Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup urządzenia do…

  • Nowy obieg recyrkulacyjny

    Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach operacji w zakresie…

  • Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach

    Z radością informujemy, że udało się nam pozyskać kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…

  • Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai realizował operację pt. „Odtworzenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury w Roztropicach…